estonia, flag, national-26899.jpg

ENERGIAMÄRGIS JA
TERMOGRAAFIA

Left ImageRight Image
Left ImageRight Image
Left ImageRight Image

Teenused energiasäästu valdkonnas

Pakume Narvas järgmisi energiasäästuteenuseid:

  • Termograafia teenused
  • Olemaosleva hoone energiamärgis
  • Sisekliima analüüs

Olemasoleva hoone energiamärgis on dokument, mis annab teavet hoone energiatõhususe kohta. See põhineb hoone energiakasutuse analüüsil, sealhulgas kütte, jahutuse, ventilatsiooni ja valgustuse energiakasutusel. Energiamärgis näitab hoone energiaklassi skaalal A kuni G, kus A tähistab väga energiatõhusat hoonet ja G väheenergiatõhusat hoonet. Energiamärgise eesmärk on anda hoone omanikele, rentnikele ja ostjatele teavet hoone energiatõhususe kohta, et nad saaksid teha teadlikke otsuseid hoone kasutamise või selle parandamise kohta.

Termograafia on meetod, mida kasutatakse objektide või alade temperatuuride kaardistamiseks infrapunakiirguse abil. See tehnika võimaldab visualiseerida ja mõõta objektide pinnatemperatuuri ilma nendega füüsiliselt kokku puutumata. Termograafiat kasutatakse laialdaselt erinevates valdkondades, sealhulgas ehituses, elektriinsenerias, masinaehituses, meditsiinis ja teadusuuringutes, et tuvastada soojuskadusid, leida defekte elektrisüsteemides, hinnata masinate töökorrasolekut, diagnoosida meditsiinilisi seisundeid ja jälgida keskkonnatingimusi.

Ehituses termograafia aitab tuvastada soojuslekked, niiskuse kogunemise ja isolatsiooniprobleeme. See on eriti kasulik energiatõhususe parandamisel, kuna termograafiliste uuringute abil on võimalik näha, kust hoone kaotab soojust. See võimaldab siis teha täpseid parandusi, nagu isolatsiooni lisamine või akende vahetamine, et vähendada energiakulusid ja parandada hoone üldist mugavustaset.

Andke meile sõnum!

    Scroll to Top